Föreningen Aktiv Ungdom Malmö
En kul fritid till alla!

Hitta till oss

Vi har kurser på 

Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10 B / Torpgatan 21 i Malmö – Teater, Musikalskola, Konstskola, m.m.

Glasbrukshallen, Magasingatan i Limhamn – Dans, m.m.

Kirsebergs KulturhusKronetorpsvägen/S. Bulltoftavägen  i Malmö – Dans, Teater, m.m.

Dammfri Danssal - Ribevägen 15/17 -  i Malmö – Dans, Musikalskola, m.m.
Ingång "bakom" Malmöflickorna. Finns en lång stig som leder ned till vår ingång. Se kartbeskrivning på länken för mer info.

Med flera lokaler i Malmö, Burlöv, Limhamn, m.m.