Aktiv Ungdom Malmö & Burlöv
Barnkultur för alla åldrar

Om oss

Föreningen Aktiv Ungdom Malmö & Burlöv 

Aktiv Ungdom är en stor barn- och ungdomsförening med aktiviteter som bl.a. dans, teater, bild och design, och med nystartad verksamhet i Burlöv. Vi verkar för att ge barn och ungdomar en stimulerande och givande fritid, och en möjlighet att engagera sig i föreningslivet.

Föreningen har som huvudsaklig inriktning att ge alla möjlighet att efter eget intresse uppleva tillfredsställelsen av konstnärlig verksamhet, dans och annan idrottslig verksamhet och på så sätt främjas barn och ungdoms fysiska och psykiska hälsa.

I föreningen arbetar vi med små grupper, för att synliggöra alla deltagare, och för en kvalitativ och lärorik verksamhet. Vi i Aktiv Ungdom tror på vikten av det sociala mötet, såväl mellan elever som ledare, och att ha en kul fritid. Föreningen har en undervisningsform som bygger på säker och skadeförebyggande träning och med dansen, konsten, teatern, sången eller annan verksamhet som du deltar i som viktigast. 

Du kan läsa mer om oss, föreningen, vår ideologi, m.m. här

Medlemskap

Det är enkelt att bli medlem i vår förening. För medlemskap i föreningen behöver vi endast fullständigt personnummer. 

Läs mer om detta under kursvillkor.

I föreningen arbetar vi med små grupper, för att synliggöra alla deltagare, och för en kvalitativ och lärorik verksamhet. 

Vi i Aktiv Ungdom  tror på vikten av det sociala mötet, såväl mellan elever som ledare, och att ha en kul fritid. Föreningen har en undervisningsform som bygger på säker och skadeförebyggande träning och med dansen, konsten, teatern, sången eller annan verksamhet som du deltar i som viktigast. 

Du kan läsa mer om oss, föreningen, vår ideologi, m.m. här